Arī “klusā laika” Ziemassvētkos būs iespēja saņemt Dieva vārdu

Viktorija Rače

Neskatoties uz ierobežojumiem, kas domāti Covid-19 izplatības ierobežošanai, baznīcas Ziemassvētkos būs atvērtas – klātienē vai virtuāli – un Kristus dzimšanas svētki bez dievkalpojumiem nepaliks. Tieslietu ministrs Jānis Bordāns (JKP) aicina dievkalpojumos piedalīties attālināti.

Ja draudzēs tiek organizēti klātienes dievkalpojumi, tad lielākoties nepieciešams iepriekš pierakstīties, lai varētu tos apmeklēt.

Svarīgi atcerēties, ka reliģiskās darbības veikšanas vietā vienlaikus var atrasties tikai tāds personu skaits, kas nepārsniedz 20% no telpu kapacitātes, ievērojot, ka uz katru apmeklētāju tiek nodrošināti 10m2. Tieslietu ministrija aicina visas reliģiskās organizācijas publiski informēt draudzes locekļus par ierobežojumiem un ar atbildību izturēties pret tiem, ievērojot maksimālo piesardzību.

Tāpat reliģiskajām organizācijām ir jāsadarbojas ar Valsts policiju un citām institūcijām sabiedriskās kārtības un epidemioloģiskās drošības prasību nodrošināšanai.

Dievkalpojumi 24. decembrī

Katoļu draudzes:

Klātienē:

Rīgas Kristus karaļa Romas katoļu draudzē uz misēm plkst. 16.00 un 18.00 pierakstīties vairs nevar, tāpēc draudze rīko papildus Misi plkst. 20.00, uz kuru vēl var paspēt pieteikties.

Daugavpils Jēzus sirds Romas katoļu draudzē mises notiks visas dienas garumā gan latviešu, gan krievu un poļu valodā, taču draudzē var atrasties līdz 90 cilvēkiem.

Ludzas Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudzē mises notiks plkst. 18.00 un 20.00 ar iespēju skatīties Facebook tiešraidi.

Aglonas bazilikā mise notiks plkst. 18.00.

Valmieras Romas katoļu baznīcā Kristus dzimšanas svētku Dievkalpojums notiks 18.00 un 21.00.

Attālināti:

Lielākā daļa katoļu draudzes rīkos tiešraides, kas būs aplūkojamas draudžu Facebook lapās vai Youtube kanālos.

Misēm varēs arī pieslēgties, klausoties Radio Marija:

18:00 – Sv. Mises translācija no Rēzeknes Jēzus Sirds katedrāles

20.30 – Svētku vigīlijas Svētā Mise no Vatikāna.

Luterāņu draudzes:

Klātiene:

Rīgas Krusta draudze (luterāņu) atvērta būs individuālajiem apmeklējumiem un lūgšanām no plkst. 16.00 līdz 20.00. Draudze vēsta, ka ikvienam ir iespēja sagatavot dāvanu maisiņu kādam draudzes senioram.

Valkas – Lugažu luterāņu baznīca atvērta no plkst. 16.00 – 20.00.

Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrāle – 13.00 – 19.00.

Madonas luterāņu baznīca – 15.00 – 19.00.

Valkas – Lugažu luterāņu baznīca – 16.00 – 20.00.

Opekalna luterāņu baznīca – 16.00 – 20.00 ar svētbrīža ierakstu katrā apaļajā stundā.

Liepājas Sv. Trīsvienības katedrālē svētvakara dievkalpojumi notiks plkst. 18:00 un plkst. 19:00.

Saldus Sv. Jāņa evaņģēliski luteriskā draudzē pēc iepriekšējā pieraksta dievkalpojumus varēs apmeklēt plkst. 15.00 un 17.00.

Tiešraides attālināti:

Rīgas Lutera draudze organizēs svētku dievkalpojumu “Citādie Ziemsvētki Torņakalnā” plkst. 20.00. Tas notiks draudzes Youtube un Facebook kanālos. Dievkalpojumu vadīs mācītājs Linards Rozentāls, dziedās Kaspars Zemītis, Linda Leen, Anete Kozlovska, Chris Noah, Mārcis Jukumsons Jukumnieks, Lutera kvartets, Linda Naudiņa un Marta Millere, Jorspeis, My Radiant You, Valdis Indrišonoks.

Rīga TV24 plkst. 16.00 translēs dievkalpojumu no Rīgas vecās Sv. Ģertrūdes draudzes.

LTV1 plkst. 18.20 varēs pievienoties Ziemassvētku dievkalpojuma tiešraidei no Doma baznīcas.

Baptistu draudzes:

Klātiene:

Rīgas baptistu Vīlandes draudze plkst. 17.00 ar iepriekšēju pierakstu.

Rīgas Mateja draudze no plkst. 12.00 katrā apaļā stundā dievnamā iespēja skatīties Ziemassvētku svētbrīdi uz lielā ekrāna.

Liepājas baptistu Ciānas draudze – plkst. 16:00 un 18:00, iepriekš piesakoties.

Tiešraide, attālināti:

Mežgalciema baptistu draudze plkst. 13.00 rīko dievkalpojumu, kuram var pieslēgties telefoniski, zvanot uz 67777001, pieejas kods: 2580.

Rīga TV24 plkst. 19.00 būs tiešraide no svētbrīža Mateja draudzē.

Citas konfesijas:

Vasarsvētku draudzē “Cerība” klātienē pēc iepriekšējā pieraksta dievkalpojums notiks plkst. 18.00.

Rīgas Reformātu draudze 24. decembrī rīko klātienes svētku dievkalpojumus – plkst. 17.00 un 18.30, nepieciešams iepriekš pierakstīties uz kādu no laikiem.

Septītās dienas adventistu draudzēs centrālais svētku dievkalpojums būs Rīgas 1. draudzē, kas būs apmeklējams tiešraidē plkst. 16.00. Tiešraide būs Youtube platformā, kā arī mājaslapā: www.adventisti.lv.

Draudze “Prieka Vēsts” aicina pievienoties svētku svinēšanai tiešsaistē ar dziesmām, mācītāja uzrunu un pārsteigumiem. Tiešraide notiks www.priekavests.lv.

Draudze “Kristus Pasaulei” jau ierakstījusi Ziemassvētku dievkalpojumus, tie ir pieejami draudzes Youtube kanālā.