Linda Bērze

Man patīk cilvēks, tāpēc viņā uzmanīgi klausos un klusiņām vēroju. Bet svētku reizēs uzvelku tautastērpu un aicinu cilvēku uz deju vai dziesmu. Daudz laika pavadu priecājoties – gan par cilvēkiem sev apkārt, gan par zemi, uz kuras stāvu.